Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προχώρησε πρόσφατα στη χορήγηση άδειας παραγωγής, σε τρεις επιπλέον αιολικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 25,3 MW, στον Δήμο Μονεμβάσιας. 
Οι 3 άδειες αφορούν ισάριθμα αιολικά πάρκα της εταιρείας Piritium ΑΕ και έχουν ως εξής:
  1. Αιολικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 9,2 MW και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 9,2 MW στη θέση «ΒΑΡΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E.».
  2. Αιολικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW στη θέση «ΚΡΙΘΙΝΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E.».
  3. Αιολικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 9,2 MW στη θέση «ΚΡΑΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E.».