Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Καρυδιές», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.», χορήγησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).