Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την διάρκεια της τακτικής της συνεδρίασής, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε την χορήγηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου στην Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η εν λόγω εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ, ενώ η διάρκεια ισχύος της άδειας προμήθειας ορίζεται στα 20 έτη, μέχρι 05/09/2039.
Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της «Διαύγεια», εδώ