Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χορήγησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με σχετική της απόφασης που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα της «Διαύγεια», σε αιολικό σταθμό, συνολικής ισχύος 21,6 MW, της εταιρείας «Ακτίνα Λακωνίας ΑΕ», θυγατρική της EDF Energies Nouvelles S.A., σε ποσοστό 100%.
Συγκεκριμένα το αιολικό πάρκο βρίσκεται στη θέση «Φραγκάκι», της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Ακτίνα Λακωνίας Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Ενέργειας» και δ.τ. «Ακτίνα Λακωνίας ΑΕ».
Ο αιολικός σταθμός αποτελείται από 6 ανεμογεννήτριες ισχύος 3,6 MW η κάθε μια. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών.