Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με χθεσινή της ανακοίνωση, χορήγησε παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τέσσερις φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 9 MW έκαστος στη Λάρισα, την Κοζάνη και τη Βοιωτία στην εταιρεία «HELIOTHEMA ENERGY SA».