Αιτήσεις προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την τροποποίηση των αδειών παραγωγής τους, κατέθεσαν επτά ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς.
Αναλυτικότερα, οι εταιρείες που αιτήθηκαν τροποποίηση της άδειας παραγωγής τους είναι οι κάτωθι:
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ  Δ6/Φ17.1145/οικ.13264/16.06.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01260) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9MW στη θέση «Σπηλιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας όπως ισχύει, που αποτελεί τμήμα ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 167,9MW με αυτόνομη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV του έργου με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής μέσω υποβρυχίου καλωδίου και υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης, αιτείται την  τροποποίηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του έργου:
από την εταιρεία «ENEL S.p.a» μέσω ιδίων κεφαλαίων και από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.»  μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ  Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας όπως ισχύει, που αποτελεί τμήμα ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 167,9MW με αυτόνομη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV του έργου με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής μέσω υποβρυχίου καλωδίου και υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης, αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του έργου:
από την εταιρεία «ENEL S.p.a» μέσω ιδίων κεφαλαίων και από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01258) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16,1MW στη θέση «Ανατολή» της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας όπως ισχύει, που αποτελεί τμήμα ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 167,9MW με αυτόνομη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV του έργου με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής μέσω υποβρυχίου καλωδίου και υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης, αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του έργου:
από την εταιρεία «ENEL S.p.a» μέσω ιδίων κεφαλαίων και από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ  Δ6/Φ17.1392/οικ.13258/16.06.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01259) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9MW στη θέση «Πλατανιστός» της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας όπως ισχύει, που αποτελεί τμήμα ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 167,9MW με αυτόνομη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV του έργου με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής μέσω υποβρυχίου καλωδίου και υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης, αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του έργου:
από την εταιρεία «ENEL S.p.a» μέσω ιδίων κεφαλαίων και από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ  Δ6/Φ17.1162/οικ.13262/16.06.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01262) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4MW στη θέση «Καθάρα» των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας όπως ισχύει, που αποτελεί τμήμα ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 167,9MW με αυτόνομη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV του έργου με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής μέσω υποβρυχίου καλωδίου και υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης, αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του έργου:
από την εταιρεία «ENEL S.p.a» μέσω ιδίων κεφαλαίων και από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ  Δ6/Φ17.1158/οικ.13263/16.06.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01261) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4MW στη θέση «ΜΗΛΙΑ» των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας όπως ισχύει, που αποτελεί τμήμα ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 167,9MW με αυτόνομη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV του έργου με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής μέσω υποβρυχίου καλωδίου και υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης, αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του έργου:
από την εταιρεία «ENEL S.p.a» μέσω ιδίων κεφαλαίων και από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1159/οικ.13259/16.06.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01263) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6MW στη θέση «Κερασιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας όπως ισχύει, που αποτελεί τμήμα ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 167,9MW με αυτόνομη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV του έργου με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής μέσω υποβρυχίου καλωδίου και υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης, αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του έργου:
από την εταιρεία «ENEL S.p.a» μέσω ιδίων κεφαλαίων και από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.