Τον Οκτώβριο αναμένεται να διοργανώσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), το Πανευρωπαϊκό Φόρουμ για την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. Το συγκεκριμένο συνέδριο κρίνεται από στελέχη της αγοράς ως μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται με την Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Αρχών Ευρώπης (CEER), ενώ θα φιλοξενηθεί στο νησί της Ρόδου. 
Στη συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να παρουσιαστούν και οι παρεμβάσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της και να αναδειχθούν βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της έρευνας και της καινοτομίας και της ενεργειακής απόδοσης.
Επιπρόσθετα αναμένεται να συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν και των διαφόρων υπηρεσιών της, ανώτατα στελέχη διεθνών ενεργειακών οργανισμών, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και της τοπικής διοίκησης από ευρωπαϊκά κράτη με νησιωτικό χώρο, καθώς και  υψηλόβαθμα στελέχη ενεργειακών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πρότζεκτ καθαρής ενέργειας σε νησιά.
Η Πολιτική Διακήρυξη «Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε.», υπογράφηκε στην Βαλέττα της Μάλτας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 14 κράτη-μέλη, στις 18 Μαΐου 2017 και το εναρκτήριο Φόρουμ της πρωτοβουλίας Καθαρή Ενέργεια για όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, στα Χανιά.
Με την υποστήριξη της Γραμματείας «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ» της Κομισιόν, 26 ευρωπαϊκά νησιά ξεκίνησαν επίσημα, από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη μετάβασή τους στην καθαρή ενέργεια.
Στην πρώτη φάση, η Σίφνος και άλλα πέντε νησιά (Aran – Ιρλανδία, Cres-Lošinj – Κροατία, Culatra – Πορτογαλία, Salina – Ιταλία και La Palma – Ισπανία) αναπτύσσουν, ήδη, τα προγράμματά τους για την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια έως το θέρος του 2019. Τα εν λόγω προγράμματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.