Σε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης Ημερίδας της ΡΑΕ στις 25 Νοεμβρίου 2020 στην οποία παρουσιάστηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ και απαντήθηκε πλήθος ερωτημάτων επ’ αυτού αλλά και επί του νέου Κανονισμού Βεβαιώσεων το οποίο έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτήθηκε χθες, Δευτέρα, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, η ΡΑΕ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων του κύκλου του Δεκεμβρίου 2020 από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.
Η υποβολή των νέων αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://rae.marketsite.gr
Τα αιτήματα τροποποίησης, μεταβίβασης, κτλ, υποβάλλονται στη ΡΑΕ κατά το συνήθη έως σήμερα τρόπο (εκτός της πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ), ηλεκτρονικά στο email: [email protected] με σαφή τίτλο και σαφή στοιχεία του έργου: (π.χ. Θέμα: Αίτημα τροποποίησης της ΑΔ-0…..), και σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας με υποβολή φυσικού φακέλου στα γραφεία της Αρχής με τήρηση των αυστηρών υγειονομικών μέτρων.
Μπορείτε να αποστέλλετε οποιοδήποτε ερώτημα αφορά στη διαδικασία και την υποβολή νέων αιτήσεων στο email[email protected].
Για οποιοδήποτε ερώτημα αφορά σε τεχνικό ζήτημα σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επισύναψης αρχείων ή/και υποβολής της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα (ζητήματα αμιγώς τεχνικά) μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία cosmoONE και συγκεκριμένα:
 1. είτε στο email: [email protected] είτε στα τηλέφωνα: call center: 2102723360 και 8011115500 από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 17:00 (εφόσον δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα σας μέσω email εντός της επόμενης εργάσιμης).
Για την υποβολή των νέων αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του ν.4685/2020, ο παρακάτω Κανονισμός Βεβαιώσεων και οι Οδηγοί:
Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Επισυνάπτονται:
Πίνακας Συνημμένων Εγγράφων
 1. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ
 4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 6. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ-ΡΑΕ
 8. ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕ & templates
 9. Templates_Υποδείγματα αρχείων χωρικών δεδομένων shape files για κάθε τεχνολογία
 10. Τemplate_Υπόδειγμα αρχείου excel για υποβολή στoιχείων μετοχικής σύνθεσης