H ΡΑΕ ενέκρινε σύμφωνα με εισήγηση του ΔΕΣΦΑ την τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας για το έτος 2016, στο τμήμα που αφορά στη διαδικασία προµήθειας αερίου λειτουργίας.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Kατά το έτος 2016 και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προβλέψεις των άρθρων 45, 57, 58, 59 και 60 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, το ύψος της ποσότητας Αερίου Λειτουργίας που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί κατά το 2016, τη διαθέσιµη δυναµικότητα παράδοσης στα Σηµεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ iv. το γεγονός ότι έως την 31η.12.2015 δεν είχε ολοκληρωθεί η υπ’ αριθµ. 555/15/∆∆Π διαγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε ο ∆ιαχειριστής για την προµήθεια Αερίου Λειτουργίας κατά το 2016, και µε στόχο την ασφαλή, οµαλή και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ο ∆ιαχειριστής εισηγείται η προµήθεια Φυσικού Αερίου για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας κατά το έτος 2016, να λάβει χώρα ως ακολούθως: 
α) µέσω παράτασης της διάρκειας της υπ’ αριθµ. 766/2014 σύµβασης προµήθειας Αερίου Λειτουργίας που έχει συναφθεί µεταξύ των εταιρειών ∆ΕΠΑ Α.Ε. και ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και για χρονικό διάστηµα 01.01.2016 08:00 – 01.04.2016 08:00, κατ’ ενάσκηση του συµβατικού δικαιώµατος του ∆ΕΣΦΑ, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτής 
β) µέσω σύµβασης που θα συνάψει ο ∆ιαχειριστής µε την εταιρεία η οποία θα επιλεγεί στο πλαίσιο του υπ’ αριθµ. 555/15/∆∆Π διεθνούς διαγωνισµού, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 57 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, για την προµήθεια Αερίου Λειτουργίας κατά το διάστηµα 01.04.2016 08:00 – 01.01.2017 08:00. 
Στην αναφερόµενη στο σηµείο β) ανωτέρω σύµβαση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας θα προβλέπεται η ηµερήσια παράδοση των απαραίτητων για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας, Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από τον Προµηθευτή, σε τουλάχιστον ένα εκ των Σηµείων Εισόδου Σιδηρόκαστρο» ή/και «Κήποι» που επιλέγει ο ίδιος, κατόπιν γνωστοποίησης (σε ηµερήσια βάση) της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που παραµένει διαθέσιµη προς το σκοπό αυτόν στα εν λόγω Σηµεία Εισόδου, εκ µέρους του ∆ιαχειριστή. 
Επιπροσθέτως, στην προαναφερθείσα Σύµβαση θα περιγράφεται και η διαδικασία έγκαιρης γνωστοποίησης στον Προµηθευτή των εκτιµήσεων του ∆ιαχειριστή σχετικά: (α) µε την Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που θα απαιτηθεί σε Μηνιαία και Ηµερήσια βάση, καθώς και (β) µε τη διαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε Ηµερήσια βάση, στα Σηµεία Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι», κατά τα ανωτέρω. 
Σηµειώνεται ότι η Ηµερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που θα απαιτηθεί κατά το Έτος 2016 μπορεί να ανέλθει έως το επίπεδο των 5.000 MWh/Ηµέρα».

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση εδώ.