Tα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως το νέο πακέτο μέτρων της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ και οι επόμενοι διαγωνισμοί που σχεδιάζονται από τη ΡΑΕ, οι ενεργειακές κοινότητες κ.α βρέθηκαν στο επίκεντρο Εσπερίδας που πραγματοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.
Στην παρουσίαση του ο κ. Γεώργιος Παιδακάκης, δικηγόρος (ΕΕΠ) και προϊστάμενος του τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων της Αρχής, αναφέρθηκε στις κύριες επιμέρους ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στην εν ισχύ πλέον δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους».
Συγκεκριμένα, ο κ. Παιδακάκης εστίασε πρώτα στην Οδηγία 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπου έκανε ειδική αναφορά στις αναγκαίες προδιαγραφές των καθεστώτων στήριξης, τους όρους ανοίγματος αυτών μεταξύ κρατών – μελών, την πρόβλεψη για σταθερότητα της χρηματοδοτικής στήριξης, καθώς και την άρση των διαδικαστικών φραγμών.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναλύθηκαν τα εργαλεία ενδυνάμωσης των καταναλωτών και των κοινοτήτων, όπως η ενίσχυση των εγγυήσεων προέλευσης, οι ρυθμίσεις για τους αυτοκαταναλωτές από ΑΠΕ αλλά και εκείνες για τις κοινότητες ΑΠΕ.
Στη συνέχεια, με αναφορά στον Κανονισμό 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Παιδακάκης επεσήμανε τις νέες διατάξεις για την ευθύνη εξισορρόπησης, καθώς και τους κανόνες κατανομής και ανακατανομής ως προς τις ΑΠΕ.
Τέλος, ο κ. Παιδακάκης αναφέρθηκε στις προβλέψεις και τα χρονοδιαγράμματα του Κανονισμού 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα, και εν συντομία στον εκεί μηχανισμό χρηματοδότησης της Ένωσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Συνολικά, παρουσιάστηκαν οι κρίσιμες νέες διατάξεις για τις ΑΠΕ, με ειδική μνεία στις προκλήσεις ενσωμάτωσης αυτών στην εσωτερική έννομη τάξη και αγορά, και ακολούθησε διαλεκτική συζήτηση.   
Ο Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ειδ. Επιστήμονας, Συντονιστής της Ομάδας διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ και Δ/ντης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΡΑΕ παρουσίασε εν συντομία τα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών που πραγματοποίησε η ΡΑΕ τον Δεκέμβριο του 2016, τον Ιούλιο του 2018, τον Δεκέμβριο του 2018, τον Απρίλιο του 2019 (neutral technology) και τον Ιούλιο του 2019 όπου παρουσιάστηκε σημαντική μείωση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών  και της εθνικής οικονομίας.
Τόνισε ότι 1,3GW έργα βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης και αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται ανά τεχνολογία στις Προκηρύξεις.
Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η ΡΑΕ αποφάσισε την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού για ΦΒ και Αιολικές εγκαταστάσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 4η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 και διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 12 Δεκεμβρίου 2019.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, Θωμάς Κουτσουπιάς, παρουσίασε το έργο που έχει παραχθεί στον πρωτογενή τομέα από τον Συνεταιρισμό Αγρινίου και τόνισε ότι κατασκευάστηκαν 500 Φ/Β αγροτικές εγκαταστάσεις τη συντήρηση των οποίων έχουν αναλάβει οι ίδιοι.
Ανέφερε ότι ιδρύθηκαν 10 ενεργειακές κοινότητες για ανάπτυξη αιολικών έργων συνολικής ισχύος 168MW τονίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι αφορούν 1750 οικογένειες οι οποίες συμμετέχουν στις ενεργειακές κοινότητες.
Η Δρ. Βέρρα Αδαμαντία, οικονομολόγος, Δ/ντρια Αδειοδοτήσεων και Μητρώων στη ΡΑΕ παρουσίασε εν συντομία το τεράστιο αδειοδοτικό έργο που έχει παραχθεί από την Αρχή παρά τη μεγάλη υποστελέχωσή της τόσο στον τομέα του φυσικού αερίου όσο και στον τομέα του ηλεκτρισμού.
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο, ποσοτικά στοιχεία καθώς και τα προβλήματα που διέπουν την αδειοδοτική διαδικασία της Αρχής. Από την παρουσίαση των στοιχείων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
 1. Παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων και των αιτημάτων έκδοσης διοικητικών πράξεων στη ΡΑΕ για έκδοση αδειών για όλες τις τεχνολογίες (ΤΡ, μεταβίβαση ΑΠ, παράταση, βεβαίωση κλπ), καθώς και των ενεργειών που χρήζουν άμεσης ολοκλήρωσης εκ παραλλήλου στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών.
 2. Έχει αυξηθεί ο όγκος διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕ για όλες τις τεχνολογίες.
 3. Για ΑΠΕ έχουν λάβει συνολικά Άδειες Παραγωγής 2.243 έργα συνολικής ισχύος 27.623 MWκαι μόνο τα 642 έργα συνολικής ισχύος 3.930 MW έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας.
 4. Θεσμικές «αντιξοότητες», η μη κατανόηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και η κατ’ επέκταση η υποβολή ελλειπών φακέλων προς αξιολόγηση, δημιουργούν καθυστέρηση στην αδειοδοτική διαδικασία. Πλήθος συμπληρωματικών στοιχείων προς υποβολή και αξιολόγηση, μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση Α.Π.
Η κα. Ντιλένα Βασιλείου, Διπλ. Ηλ. Μηχανικός, ΕΕΠ, Αναπλ. Δ/ντρια ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, παρουσίασε τις βασικές αρμοδιότητες του ΔΑΠΕΕΠ ως διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και τόνισε ότι ως ΦΟΣΕΤΕΚ δεν έρχεται σε ανταγωνισμό με τους ΦΟΣΕ. Επίσης, έχει αρμοδιότητα για την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης. 
Παίρνοντας εκ νέου το λόγο ο Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου παρουσίασε τις σκέψεις της ΡΑΕ στη βάση των αρχικών κατευθύνσεων της Ολομέλειας για τα βασικά σημεία απλοποίησης της προβλεπόμενης στο νόμο και στον Κανονισμό διαδικασίας χορήγησης άδειας παραγωγής από ΑΠΕ τονίζοντας ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μετά την Απόφαση της Αρχής θα τεθεί κείμενο αρχών σε δημόσια διαβούλευση.
Η κατεύθυνση είναι να καταργηθούν συγκεκριμένα κριτήρια του νόμου που στη συνέχεια εξειδικεύτηκαν στον Κανονισμό Αδειών, να απαιτείται η προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων και να χορηγείται η σχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να απαιτείται αξιολόγηση κριτηρίων. Επίσης τονίστηκε και η κατεύθυνση τυποποίησης και απλοποίησης των τροποποιήσεων των αδειών παραγωγής.
Ακολούθησε συζήτηση με την αγορά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων ΑΠΕ:
 1. Παναγιώτης Παπασταματίου, Εκπρόσωπος ΕΛΕΤΑΕΝ
 2. Κωνσταντίνος Βασιλικός, Εκπρόσωπος ΕΣΜΥΕ
 3. Σωτήρης Καπέλος, Εκπρόσωπος ΣΕΦ
 4. Στέλιος Λουμάκης, Εκπρόσωπος ΣΠΕΦ
 5. Πέτρος Τσικούρας, Εκπρόσωπος ΠΟΣΠΗΕΦ
 6. Σπύρος Τζιάκας, Εκπρόσωπος ΕΣΠΑΒ
 7. Σάββας Σεϊμανίδης, Εκπρόσωπος ΕΣΗΑΠΕ
 8. Σάκης Ρουβάς, Εκπρόσωπος ΣΠΕΒ
Οι Εσπερίδες της ΡΑΕ θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.  
Συγκεκριμένα:  
 1. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας(Target Model – οι τέσσερις νέες αγορές, NOME, κτλ) την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 19:00-21:45 στο Συνεδριακό κέντρο Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ  
 2. Φυσικό Αέριο(Η διαμόρφωση της χονδρεμπορικής αγοράς με τις νέες υποδομές, πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, κτλ) την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 19:00-21:45 στο Συνεδριακό κέντρο Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ.