Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η διαδικασία έλαβε χώρα την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, ενώ όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η ΡΑΕ, εξαντλήθηκε η δημοπρατούμενη ποσότητα, καθώς επίσης παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 18,1 % προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Η ηλεκτρονική δημοπρασία διενεργήθηκε μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙV για δημοπρατούμενη ισχύ 455.554.750W (~455,56 MW) και τιμή εκκίνησης τα 64,72 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 8 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 56 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
Οι τιμές αναφορές κυμάνθηκαν από 53 €/MWh έως 64,72 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή των επιλεγέντων έργων είναι 57,03 €/MWh.
Με βάση τους κανόνες της προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 437.776.650 W (~437,78 MW), δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 17.778.100 W (17,78 MW).
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης με τους πίνακες των αποτελεσμάτων εδώ