Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσίευσε την προκήρυξη του πρώτου κοινού διαγωνισμού για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ο οποίος αφορά δημοπρατούμενη ισχύ 600 MW, ενώ την ίδια ώρα μειωμένο σε σχέση με τους προηγούμενους διαγωνισμούς θα είναι το επίπεδο ανταγωνισμού, δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο το επενδυτικό ενδιαφέρον θα πρέπει να υπερβαίνει την δημοπρατούμενη ισχύ, το οποίο καθορίστηκε σε 40%.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Μαρτίου 2019, ενώ η διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προγραμματίζεται για την 15η Απριλίου προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να ξεκινήσει η σχετική τους προετοιμασία.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μεγάλα έργα, καθώς και σε εκείνα που έχουν ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (fast track), ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία ανέρχεται σε 64,72 Euro/MWh.
Όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, στην ανταγωνιστική διαδικασία συμμετέχουν τα κάτωθι έργα: 
  1. Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW
  2. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW
  3. Συγκροτήματα τουλάχιστον 2 αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW
  4. Συγκροτήματα τουλάχιστον 2 φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW
  5. Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός αιολικού και ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
  6. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εφόσον πρόκειται για ένα έργο, ή συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εφόσον πρόκειται για περισσότερα έργα ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο.
Συνοδευτικά Αρχεία:
  1. Απόφαση ΡΑΕ 230/2019
  2. Προκήρυξη