Στο διυλιστήριο της Motor Oil είναι σε εξέλιξη εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESSBattery Energy Storage System), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. 
Η Motor Oil συνεργάζεται με την αμερικάνικη εταιρεία Eos Energy Storage, αναθέτοντας στην Eos, την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 1MW/4MWh, με βάση την πρωτοποριακή τεχνολογία μπαταρίας Znyth®.
Στο έργο συνεργάζονται η εταιρεία Eos, που έχει αναλάβει την προμήθεια των μπαταριών, η Ιngeteam, η οποία έχει αναλάβει την προμήθεια του συστήματος φόρτισης – εκφόρτισης των μπαταριών και η Protasis, η οποία έχει αναλάβει το σύστημα SCADA, μέσω του οποίου θα ελέγχεται λειτουργικά, το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με την ενσωμάτωσή του στο εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο του διυλιστηρίου.
Το σύστημα μπαταριών περιλαμβάνει οκτώ (8) containers (energy blocks), με συστοιχίες μπαταριών τεχνολογίας Zinchybrid cathode, συνολικής ισχύος 1 MW & αποθηκευτικής ικανότητας 4 MWh.
Οι μπαταρίες αυτής της τεχνολογίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας, καθώς επίσης και ως συστήματα ευρείας κλίμακας για την ενεργειακή υποστήριξη ηλεκτρικών δικτύων.
Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι τα εξής:
  1. Χρήση κοινών υλικών (5 βασικά υλικά) τα οποία είναι ευρέως διαθέσιμα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη προοπτική μείωσης του κόστους.
  2. Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα 100%.
  3. Μεγάλη διάρκεια ζωής (15+ έτη).
  4. Χαμηλά κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
  5. Σταθερότητα λειτουργίας υπό δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
  6. Δυνατότητα πλήρους εκφόρτισης των μπαταριών (έως 100% σε αντίθεση με τις μπαταρίες Li-Ion που εκφορτίζονται 70-90%).
  7. Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας καθώς ύστερα από εντατικούς ελέγχους και δοκιμές, δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις ανάφλεξης ή έκρηξης.
  8. Δεν απαιτείται εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού και πυρόσβεσης (σε αντίθεση με τις μπαταρίες Li-Ion).
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ευθέως ανταγωνιστική συγκριτικά με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion), καθιστώντας την ιδανική για περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας.
Το συγκεκριμένο σύστημα αποθήκευσης θα ενισχύσει τις ενεργειακές υποδομές του διυλιστηρίου, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις ώρες αιχμής και βελτιστοποίηση του προφίλ ζήτησης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος είναι πιλοτικού χαρακτήρα και γίνεται προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της περαιτέρω επέκτασή της σε ευρύτερη κλίμακα, υποστηρίζοντας και βελτιστοποιώντας την ενεργειακή διαχείριση των αναγκών του διυλιστηρίου.