Ολοκληρώθηκε η χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κέας στη θέση «Πάουρας» του νησιού από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Η επιφάνεια του χώρου των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 40 στρέμματα περίπου και ο σχεδιασμός του αφορά αποδοχή μη επικίνδυνων στερεών απόβλητων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο.
Ο ΧΥΤΑ της Κέας θα μπορεί να αποδέχεται προσωρινά εκτός του κυττάρου και αγροτικά απόβλητα. Ο όγκος του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την άδεια, είναι 75.000 mᶾ, συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης. Η μέση ετήσια δυναμικότητα ανέρχεται σε 3.139 tn/y στερεών αποβλήτων. Η χρονική διάρκεια επαρκούς λειτουργίας του προβλέπεται για 20 τουλάχιστον έτη. Οι λοιπές εγκαταστάσεις υποδομής αναφέρονται στους όρους οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
Ο δήμος Κέας, ως φορέας διαχείρισης και λειτουργίας, θα τηρεί τα έγγραφα ελέγχου και παρακολούθησης σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή. Η ισχύς της άδειας, πέραν της πρόβλεψης λειτουργίας του ΧΥΤΑ επί εικοσαετία, θα ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία της έκδοσής της, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και την σχετική ΚΥΑ 50910/2003. Προηγήθηκε αυτοψία και οργανώθηκε ο φάκελος της αδειοδότησης από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Κυκλάδων, σε συνεργασία με τον δήμο Κέας.
«Ζωτικής σημασίας η ύπαρξη ΧΥΤΑ στους νησιωτικούς δήμους»
«Ζωτικής σημασίας ζήτημα», το οποίο η Περιφέρεια υποστηρίζει μέσω των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, χαρακτήρισε τη διαχείριση των απορριμμάτων, των αποβλήτων και – κατ’ επέκταση – την ύπαρξη ΧΥΤΑ στους νησιωτικούς Δήμους, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Φλεβάρης.
Ο κ. Φλεβάρης ευχαρίστησε τον έπαρχο Κέας – Κύθνου και εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο σε θέματα Περιβάλλοντος για την άριστη συνεργασία που είχαν, επαναλαμβάνοντας ότι τόσο η αδειοδότηση και η ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ΧΥΤΑ, όσο και άλλα έργα (όπως π.χ. εγκαταστάσεις αφαλάτωσης) συμπεριλαμβάνονται στους τακτικούς στόχους της περιφερειακής αρχής και αποτελούν προτεραιότητα για το Νότιο Αιγαίο.

Πηγή: www.naxostimes.gr