Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό κυπριακό κανάλι, ΡΙΚ, Λευκωσία και Κάϊρο προχώρησαν στην από κοινού συμφωνία για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από το τεμάχιο 12 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Αίγυπτο.
Διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με το ΡΙΚ, δήλωσαν ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει και την απαραίτητη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τυγχάνει τώρα τελικής επεξεργασίας σε επί μέρους σημεία και αναμένεται να υπογραφεί σε επίσημη τελετή εντός τού φθινοπώρου. Παράλληλα, η συμφωνία δρομολογεί πλέον εξελίξεις που θα διευκολύνουν σημαντικά την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στο τεμάχιο 12.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του κυπριακού καναλιού, πρόθεση της Λευκωσίας είναι να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με την Noble και μάλιστα εντός Σεπτεμβρίου με στόχο να λήξει μέχρι το τέλος τού έτους, ενώ επιθυμία της είναι να μην ικανοποιήσει το αίτημά της για αλλαγή στην αναλογία ποσοστών στα έσοδα ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην εταιρεία.
Αν όμως υπάρξει διαφοροποίηση, θα πρέπει να συνοδεύεται στη νέα συμφωνία και από άλλες πρόνοιες, ώστε να διασφαλίζεται η πρακτική έναρξη της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος εντός τακτού χρονικού διαστήματος.