Την παράταση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών, έως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17.00, αποφάσισε το ΤΑΙΠΕΔ.
Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι όμιλος εταιρειών με παρουσία στον ενεργειακό τομέα που δραστηριοποιείται στην χονδρική πώληση, προμήθεια, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου. Ως γνωστόν, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ Α.Ε. και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. το υπόλοιπο 35%.
Σύμφωνα το Νόμο 4001/2011, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του Νόμου 4643/2019 η ΔΕΠΑ Α.Ε. θα προβεί σε μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών με την δημιουργία νέας εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.
Διευκρινίζεται ότι από την ανακοίνωση της παρούσας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας απομένουν λιγότερες από 15 ημερολογιακές ημέρες.
Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης παραμένουν αμετάβλητοι. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.hradf.com