Ο ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δίδεται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών στο διαγωνισμό για την απόκτηση πλωτής πλατφόρμας στη Ρεβυθούσα.
Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 12:00. Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 12:30. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.