Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Νορβηγίας, το 95,6% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, παρήγαγαν οι υδροηλεκτρικές μονάδες το Δεκέμβριο του 2017.
Η χώρα παρήγαγε 14,8 TWh ηλεκτρικής ενέργειας το Δεκέμβριο, εκ των οποίων καταναλώθηκαν 13,09 TWh. Επιπλέον της υδροηλεκτρικής ενέργειας, η χώρα παρήγαγε το 2,4% της ηλεκτρικής της ενέργειας από αιολικές μονάδες και το 2% από θερμική ενέργεια.
Η μεγαλύτερη κατανάλωση καλύφθηκε χωρίς την εξόρυξη αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου ή παραγωγή ενέργεια υψηλής έντασης. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της σκανδιναβικής χώρας αυξήθηκε κατά 7,6% το Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.