Ένα νέο οδηγό για τις ισχύουσες διαδικασίες αδειοδότησης αιολικών πάρκων συνέταξε η ΕΛΕΤΑΕΝ, καταγράφοντας το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των αιολικών επενδύσεων στην Ελλάδα.  
Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί συνέχεια του «A guide of licensing of wind farms in Greece» που εξέδωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ τον Δεκέμβριο του 2018.  
Ο οδηγός περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
  1. Άδεια Παραγωγής
  2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  3. Ηλεκτρική Διασύνδεση
  4. Άδεια Εγκατάστασης
  5. Δασικές Υπηρεσίες
  6. Μελέτη περίπτωσης – Παράδειγμα
  7. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα
Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσω διαγραμμάτων ροής, εικόνων και σύντομων κειμένων με στόχο να αποδοθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το υφιστάμενο αδειοδοτικό πλαίσιο.
Ο οδηγός συντάχθηκε από τα παρακάτω μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ:
  1. Παπασταματίου Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D, CEO
  2. Αρμένης Στάθης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ
  3. Βλαμάκης Ανδρέας, Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ
Δείτε τον οδηγό σε pdf