Νέα πλατφόρμα σχεδιάζει να λειτουργήσει στη ιστοσελίδα της η ΡΑΑΕΥ για το φυσικό αέριο. Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, η Ρυθμιστική Αρχή θα αναπτύξει μια πλατφόρμα όπου θα δημοσιεύονται στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με τις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου. 
Σκοπός αυτής, σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, είναι να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την «αυτοματοποιημένη δημιουργία αναφορών αγοράς ενέργειας». Την ανάπτυξη της εν λόγω υπηρεσίας ανέλαβε η εταιρεία ΕΦΕΣΙΣ, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητες μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών.