Οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών έχουν γίνει ιδιαίτερα ελκυστικές το τελευταίο διάστημα, καθώς λόγω της φύσης τους τείνουν να έχουν πιο σταθερές αποδόσεις κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής αστάθειας και υψηλού πληθωρισμού. 
Η νέα μελέτη της BCG με τίτλο: ‘Building the Green Hydrogen Economy’ εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν μια από τις ταχύτατα αναδυόμενες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα τον υποδομών, την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση υδρογόνου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Το υδρογόνο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος αναμένεται να έχει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση βιομηχανικών κλάδων με παραδοσιακά υψηλές εκπομπές άνθρακα όπως είναι οι κλάδοι των δομικών και χημικών υλικών και τα αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιμα.
Το 2021 η συνολική ζήτηση για υδρογόνο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος έφτασε τους 94 εκατομμύρια τόνους, με το μεγαλύτερο μέρος να είναι γκρι υδρογόνο (προερχόμενο από ορυκτά καύσιμα), ενώ αναμένεται να εκτοξευθεί σε 350 με 530 εκατομμύρια τόνους ανά έτος μέχρι το 2050. Σύμφωνα με την μελέτη της BCG, προκειμένου να καλυφθεί αυτή η ζήτηση, κυβερνήσεις και ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να επενδύσουν 6 με 12 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2025 και 2050.
Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης δημιουργεί πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, από την παραγωγή καθαρής ενέργειας ως πρώτης ύλης και την παραγωγή υδρογόνου έως την μεταφορά και την αποθήκευση υδρογόνου. 
Σύμφωνα με την μελέτη, στον κλάδο των βιομηχανικών υποδομών, οι πρωτοπόροι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορούν να διασφαλίσουν ακολουθώντας τέσσερις βασικές στρατηγικές: Επενδύοντας σε χώρες και τμήματα της αλυσίδας αξίας όπου υπάρχει ήδη ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, μετακυλίοντας τον κίνδυνο εκτέλεσης μέσω ‘turnkey’ συνεργασιών, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε υδρογόνο προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες συνέργειες και μειώνοντας συνολικά τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου με τη διεύρυνση των χρηματοπιστωτικών μέσων και τη διαφοροποίηση των επενδύσεων.
«Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του υδρογόνου προς το φυσικό αέριο -το οποίο και καλείται να αντικαταστήσει σε ευρύτερη κλίμακα- θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για τους επενδυτές, στοχεύοντας στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και του επιχειρηματικού κινδύνου. Ταυτόχρονα η επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ με μέτρα όπως fast track αδειοδοτήσεις, είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου», δήλωσε ο κ. Χρυσός Καβουνίδης, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής της BCG στην Ελλάδα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την μελέτη.