Νέα, «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μας με σταθερές ταρίφες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 GW έως το 2025, υποστηρίζει η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την έγκριση κρατικών ενισχύσεων έως το ποσό των 2,27 δισ. ευρώ.
Με την απόφαση της Κομισιόν δόθηκε το «πράσινο φως» στο νέο σχήμα στήριξης που είχε υποβάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο οποίο υπάγονται, εκτός από τα φωτοβολταϊκά και τα χερσαία αιολικά, όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ).
Πιο συγκεκριμένα, στις επιλέξιμες τεχνολογίες περιλαμβάνονται αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εξοπλισμό αποθήκευσης, από βιοαέριο, βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και από υδροηλεκτρικούς, γεωθερμικούς και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με συγκεντρωτικά κάτοπτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ως τα τέλη του έτους επιδιώκεται να προκηρυχθεί ο πρώτος διαγωνισμός με το νέο σχήμα, για να ακολουθήσει τον Μάρτιο του 2022 δημοπρασία για 600 MW, στην οποία θα διαγκωνιστούν για εγγυημένες τιμές νέα φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προβλέπεται ποσόστωση συμμετοχής για τα αιολικά, για να μην βρεθούν εκτός, όπως συνέβη στον τελευταίο διαγωνισμό, που έγινε στα τέλη Μαΐου.
Στόχος είναι μέσα στο επόμενο έτος τα νέα έργα ΑΠΕ αυτών των τεχνολογιών που θα «κλειδώσουν» ταρίφες να είναι συνολικής ισχύος 1 GW. Αμέσως μετά, κάθε νέο έργο ΑΠΕ θα υπογράφει 20ετή σύμβαση για την πώληση της ηλεκτροπαραγωγής του.
Η Τιμή Αναφοράς (ταρίφα) που θα εξασφαλίζεται θα προκύπτει για μεν τα φωτοβολταϊκά και τα χερσαία αιολικά μέσω των μειοδοτικών διαγωνισμών, κάτι που γινόταν και στο προηγούμενο σχήμα. Τα έργα που θα προκρίνονται από τους διαγωνισμούς αυτούς (επιλογή με κριτήριο τη μικρότερη προσφορά για Τιμή Αναφοράς) θα ενισχύονται με τη μορφή πριμοδότησης αμφίδρομης σύμβασης επί διαφοράς.
Για τις άλλες τεχνολογίες, η Τιμή Αναφοράς θα ορίζεται διοικητικά, αλλά θα προβλέπονται κατώτατα όρια πάνω από τα οποία θα εφαρμόζονται διαδικασίες διαγωνισμού. Η δε ταρίφα θα είναι συνάρτηση του κόστους παραγωγής κάθε τεχνολογίας.
Ωστόσο, για όλες τις τεχνολογίες προβλέπεται η ύπαρξη μηχανισμού, με βάση τον οποίο αν ένα έργο ΑΠΕ έχει μεγαλύτερα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας του στη χονδρεμπορική αγορά, συγκριτικά με αυτά που προβλέπονται από την αποζημίωση του, θα είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει στο κράτος τη διαφορά. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα με έργα ΑΠΕ που έγιναν τα τελευταία χρόνια, αφού οι Τιμές Αναφοράς τους είναι χαμηλότερες από τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού.
Μέσω του νέου σχήματος προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν και έργα εκτός Ελλάδος, κάτι το οποίο ίσχυε και στο προηγούμενο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς, όμως, να εφαρμοσθεί. Η κατακύρωση Τιμής Αναφοράς μέσω διαγωνισμών αφορά και μονάδες ΑΠΕ που θα αναπτυχθούν σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με τα οποία η χώρα μας έχει διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας.

Γράφει η Αθηνά Καλαϊτζόγλου – Πηγή: euro2day.gr