Οι μέτοχοι της Alstom ενέκριναν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 95%, τα ψηφίσματα που σχετίζονται με την προτεινόμενη συνένωση της Alstom με την Siemens Mobility, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης σιδηροδρομικής κίνησης.
Η συναλλαγή αυτή φέρνει μαζί δύο καινοτόμους παίκτες της αγοράς σιδηροδρόμων με μοναδική αξία και επιχειρησιακό δυναμικό. Επιπλέον, οι δύο επιχειρήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές τόσο όσον αφορά τα πεδία δραστηριοτήτων τους όσο και τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν.
Στο πλαίσιο της συνένωσης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Alstom στο τέλος της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας λήξης θα λάβουν δύο κατ’ εξαίρεση μερίσματα: πριμοδότηση ελέγχου (Μέρισμα Α) ύψους 4 ευρώ ανά μετοχή και κατ’ εξαίρεση μέρισμα (Μέρισμα Β) ύψους 4 ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών και το κλείσιμο αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Οι μέτοχοι ενέκριναν την ανανέωση των εντολών των Olivier Bouygues (Bouygues SA) εκπροσωπούμενου από τον Philippe Marien και Bi Yong Chungunco καθώς και τον διορισμό των Baudouin Prot and Clotilde Delbos ως Διευθυντών.