Νέα δεδομένα δημιουργεί για τα νοικοκυριά η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος θέρμανσης των σπιτιών, δημιουργώντας πρόσθετα βάρη για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με αφορμή λοιπόν την έναρξη της χειμερινής σεζόν 2022-2023, τo Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων της Σχολής Mηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, προχώρησε στην δημοσίευση της επικαιροποιημένης μελέτης σχετικά με τη σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες, που δημοσιεύτηκε αρχικά του Δεκέμβριο του 2017.
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η βραχυπρόθεσμη αποτίμηση του κόστους θέρμανσης στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της παρατεταμένης «κούρσας» ανατιμήσεων που παρατηρείται σήμερα πανευρωπαϊκά, στην ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο, αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αποτυπώνουν με δηκτικό τρόπο τη ραγδαία αύξηση του κόστους θέρμανσης για ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την παρούσα χρονική συγκυρία. Tο παραπάνω συμπέρασμα αφορά όλες τις εξεταζόμενες θερμικές τεχνολογίες και έχει άμεση σχέση με την ενεργειακή κρίση που παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο, έχοντας προκαλέσει, από τις αρχές του έτους (2022), ένα συνεχιζόμενο ράλι στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτίμηση για το αν και πότε η δυναμική των παρατηρούμενων ανατιμήσεων θα αρχίσει να φθίνει είναι δύσκολο να γίνει. Ωστόσο, το σενάριο της αποκλιμάκωσης στο πολύ άμεσο μέλλον δε φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
Στον ακόλουθο πίνακα, τα μοναδιαία κόστη θερμικής ενέργειας (€/kWhth) που υπολογίστηκαν στην παρούσα μελέτη για τα διάφορα συστήματα θέρμανσης (χειμερινή σεζόν 2022-2023) συγκρίνονται με τα αντίστοιχα της χειμερινής σεζόν 2021-2022 (βλ. μελέτη ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2021). Και στις 2 περιπτώσεις, οι θερμικές ανάγκες τετραμήνου ανέρχονται σε 3.000 kWhth/4μηνο (4.500 kWhth/σεζόν).
Πίνακας: Σύγκριση ανάμεσα στα μοναδιαία κόστη θερμικής ενέργειας (€/kWhth) που έχουν υπολογιστεί για τις χειμερινές σεζόν 2021-2022 & 2022-2023, αντίστοιχα – Θερμικές ανάγκες μέσου νοικοκυριού ίσες με 3.000 kWhth/4μηνο, Πηγή: Μελέτη ΕΜΠ – ΕΚΕΤΑ
* Στη μελέτη επισυνάπτονται οι μειωμένες τιμές κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αυτές προέκυψαν εξαιτίας της χορηγηθείσας κρατικής επιδότησης για τους μήνες Οκτ.21 – Ιαν.22. Ειδικότερα, το ύψος της επιδότησης είχε οριστεί στα 18 ευρώ (60 €/MWh) για τον Οκτώβριο του 2021, στα 39 € (130 €/MWh) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 και στα 42 ευρώ (140 €/ΜWh) για τον Ιανουάριο του 2022, με όριο κατανάλωσης πάντα τις 300 κιλοβατώρες το μήνα (Σύνολο: 138 ευρώ).
** Στους σχετικούς υπολογισμούς, έχει ληφθεί υπόψιν η κρατική (κλιμακωτή) επιδότηση ΤΕΜ, η οποία έχει προκύψει ως μέση τιμή των αντίστοιχων τιμών που έχουν επίσημα ανακοινωθεί για τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο του 2022.
*** Τα κόστη για τα συστήματα θέρμανσης Φ.Α. έχουν προκύψει έπειτα από την αφαίρεση της έκπτωσης (μέση τιμή) που παρείχε η ΔΕΠΑ Εμπορίας για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 (11 €/MWh, 15 €/MWh και 34 €/MWh, αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι στην περσινή μελέτη του ΕΜΠ για τη χειμερινή σεζόν 2021-2022, οι προαναφερόμενες εκπτώσεις δεν είχαν ληφθεί υπόψιν μιας και ο σχετικός μηχανισμός ενίσχυσης οικιακών καταναλωτών φυσικού αερίου δεν είχε επίσημα ενεργοποιηθεί μέχρι και τη στιγμή της δημοσίευσής της.
**** Τα κόστη για τα συστήματα θέρμανσης Φ.Α. έχουν προκύψει έπειτα από την αφαίρεση της οριζόντιας επιδότησης (μέση τιμή) που παρείχε η ΔΕΠΑ Εμπορίας για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2022 (90 €/MWh και 25 €/MWh, αντίστοιχα).

Ερευνητική ομάδα: Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς | Δρ. Σωτήριος Καρέλλας | Δρ. Παναγιώτης Βουρλιώτης | Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης | Δρ. Πλάτων Πάλλης | Εμμανουήλ Καραμπίνης | Σωτήριος Θανόπουλος

Ολόκληρη τη μελέτη μπορείτε να δείτε, εδώ.