Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Αυγούστου 2017. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2017.
Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 9.140 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 7.489,09€ (70% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).