Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2018. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 480 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 250.668,81 €, οπότε έχει εξοφληθεί το 94% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο.