Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2017. Με τις εντολές αυτές εξοφλήθηκαν 600 επιπλέον πάρκα πληρωτέου ποσού έως 669.507,02 €, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 95% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο.