Τρεις νέες αγορές στόχους περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η οποία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να διεκδικήσει έργα στις αγορές της Αλβανίας, του Κοσόβου και της Ουκρανίας.
Η πράσινη θυγατρική της ΔΕΗ θεωρεί ότι μπορεί σε αυτές τις τρεις χώρες να αναπτύξει φωτοβολταϊκά πάρκα από κοινού με τοπικούς εταίρους με αρκετά ελκυστικούς όρους και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Συγκεκριμένα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τις διεθνείς της δραστηριότητες έχει ήδη ανοιχτό δίαυλο με ιδιοκτήτες αδειών στις εν λόγω χώρες με τους οποίους βρίσκεται σε συζητήσεις προκειμένου να αγοράσει το 50% και να προχωρήσει από κοινού με τον τοπικό εταίρο στην κατασκευή των έργων.
Για το σκέλος της χρηματοδότησης, η ελληνική εταιρεία έχει ανοιχτό δίαυλο με την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή τράπεζα ανασυγκρότησης EBRD ενώ και η Παγκόσμια Τράπεζα από τις επαφές που έχουν γίνει έχει καταστήσει σαφές ότι θα ήθελε να δει κάποια εταιρεία από ανεπτυγμένη αγορά όπως η ΔΕΗ στα επενδυτικά σχήματα των έργων που χρηματοδοτεί.
Η αρχή πάντως στις τρεις αυτές αγορές αναμένεται να γίνει με μικρά έργα της τάξης του 1 έως 2 MW, ενώ στο χρηματοδοτικό σχήμα αναμένεται να μπουν και εμπορικές τράπεζες αλλά και η ΔΕΗ- Αν. με ίδια κεφάλαια.
Τα σχέδια για διεθνή επέκταση της πράσινης θυγατρικής της ΔΕΗ, δεν είναι τα μόνα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες στα σχέδια της διοίκησης της εταιρείας (διευθύνων σύμβουλος Ηλίας Μοναχολιάς) περιλαμβάνονται σημαντικά έργα εντός Ελλάδος με σημαντικό βαθμό ωριμότητας. Συνολικά η ΔΕΗ- Ανανεώσιμες στοχεύει να έχει ολοκληρώσει 700MW πράσινων έργων στην ελληνική αγορά (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά αλλά και έργα γεωθερμίας) μεγάλο μέρος των οποίων αναμένεται να έχει κατασκευαστεί στη διετία 2018 – 2019.
Στο πλαίσιο αυτό ήδη η ΔΕΗ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 18 έργα (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά) σε νησιά και διασυνδεδεμένο σύστημα ισχύος 90,48MW και ύψους επένδυσης 114 εκατ. ευρώ. Σε αυτά τα έργα απεριλαμβάνονται και 4 μικρά υδροηλεκτρικά σε Άρτα, Βέροια και Καρδίτσα (δύο νέα και ανακαίνιση δύο παλιών που λειτουργούν από το 1925). Τα έργα αυτά αναμένεται να βρίσκονται σε λειτουργία το 2019
Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα αφορά στην ανάπτυξη νέων έργων στο πλαίσιο των διαγωνισμών που θα προκηρύξει το ΥΠΕΝ για νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Εκεί η ΔΕΗ -Αν. έχει στα σκαριά συγκεκριμένα πρότζεκτ όπως το φβ πάρκο 30MW στην Καρδίτσα, των 10MW στην Κεφαλονιά, των 4,5MW στην Τήνο. Συνολικά το επενδυτικό πλάνο για τα φωτοβολταϊκά περιλαμβάνει 200 MW πάρκων επένδυσης 160 εκ. ευρώ που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2020.
Εκτός από τις συζητήσεις για αγορές αδειών εκτός Ελλάδος, η εταιρεία εξετάζει αντίστοιχο μοντέλο και για την ελληνική αγορά, ενώ τέλος έχει υποβάλει αιτήσεις για άδειες αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 3780MW που αφορούν σε λιγότερο ώριμα επενδυτικά πλάνα.

Γράφει ο Χάρης Φλουδόπουλος – Πηγή: www.capital.gr