Κατατέθηκε στις 31 Ιουλίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο χερσαίο τμήμα (760 χλμ. περίπου) του αγωγού Poseidon, που φιλοδοξεί να κατασκευάσει η ελληνο-ιταλική κοινοπραξία IGI Poseidon (μετέχουν ΔΕΠΑ 50% και Edison 50%).
Η εκπόνηση της μελέτης αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών στις περιοχές και τις 14 συνολικά περιφέρειες από τις οποίες σχεδιάζεται να διέλθει ο νέος αγωγός. Η ΜΠΕ περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού, καθώς και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων – μόνιμων και προσωρινών – που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής.
Σημειώνεται ότι ο αγωγός αποτελείται από δύο τμήματα συνολικού μήκους 976 χιλιομέτρων. Το χερσαίο τμήμα εκτείνεται σε μήκος περίπου 760 χλμ., ακολουθώντας δυτική πορεία από τους Κήπους μέχρι το Φλωροβούνι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ενώ το υποθαλάσσιο τμήμα του εκτείνεται σε μήκος περίπου 216 χλμ., μέχρι το σημείο προσαιγιάλωσης στην Ιταλία και τον μετρητικό σταθμό στην Περιφέρεια της Απουλίας (Οτράντο).