Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), παρατηρήθηκε βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία σημειώθηκε το Φεβρουάριο, με τον δείκτη να κινείται στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων δέκα ετών.
Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζει και τη συνολικότερη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην οικονομία καθώς σε αρκετούς κλάδους καταγράφεται συγκρατημένη αισιοδοξία και συνδέεται με τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφονται στην οικονομία από το 2017, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, έστω και αν δεν σημειώθηκε εκταμίευση της αντίστοιχης δόσης, η νέα δοκιμαστική έξοδος στις αγορές, η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης μέσω ομολογιακών δανείων σε σημαντικές επιχειρήσεις αλλά και η αποπληρωμή μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ∆ημοσίου δημιουργούν συνθήκες σταθερότητας στην οικονομία και προσδοκιών ανάκαμψης, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό τομέα. Άλλωστε η γενικότερη έναρξη της συζήτησης για την έξοδο από το πρόγραμμα επαναφέρει συνθήκες σχετικής ομαλότητας, παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς παράμετροι αυτής της εξόδου δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
Ειδικά για τη βιομηχανία θα πρέπει να συνυπολογιστεί η ενίσχυση του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και διαχέεται στους σχετιζόμενους με αυτές κλάδους.
Μάλιστα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των χωρών του κόσμου βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, φαινόμενο που αναφέρεται και ως «συγχρονισμένη παγκόσμια ανάπτυξη». Η ενισχυμένη ζήτηση και η διαρκής ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου αποτελεί άλλωστε ένα «κοινό παρονομαστή» της ταχύτερης μεγέθυνσης των αναπτυσσόμενων οικονομιών και ευνοεί και την εγχώρια Βιομηχανία.
Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων παρουσίασαν αύξηση 9,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, με την αξία τους να αγγίζει τα 11,1 δισ. ευρώ, από 10,1 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτή η αύξηση ερμηνεύεται από την άνοδο της διεθνούς ζήτησης για βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη κατά 16,9%, με την αξία τους να διαμορφώνεται στα 4,2 δισ. ευρώ, καθώς και για τα χημικά και συναφή προϊόντα, κατά 11,7%, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές τους να φτάσουν τα 2,8 δισ. ευρώ το 2017. Ανοδικά κινούνται και οι εξαγωγές στα διάφορα βιομηχανικά είδη, κατά 7,4%, φθάνοντας το ενδεκάμηνο του 2017 τα 1,85 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία διαμορφώνεται τον Φεβρουάριο σε πολύ υψηλότερα επίπεδα έναντι του πρώτου μήνα του νέου έτους, στις 103,1 (από 98,5) μονάδες, ανώτερα και έναντι του αντίστοιχου περυσινού επιπέδου (91,8 μον.). Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από τον Σεπτέμβριο του 2007, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.
Από τις μεταβολές που καταγράφονται στις βασικές μεταβλητές του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξομαλύνονται, ενώ ανοδικά κινούνται και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες. Από την άλλη πλευρά, το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώνεται ελαφρώς.
Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο διαμορφώνεται υψηλότερα, στις +26 (από +18) μονάδες, με το 32% (από 26%) των επιχειρήσεων να προβλέπει εκ νέου άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και ένα 6% (από 8%) μείωσή της.
Ωστόσο, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις για την παραγωγή, ο θετικός δείκτης των +5 μονάδων στις προβλέψεις για την απασχόληση σχεδόν εξανεμίζεται, καθώς χάνει 4 μονάδες, με το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο προβλέπει άνοδο απασχόλησης στο προσεχές τρίμηνο να κινείται στο 9%, έναντι ενός 8% που αναμένει μείωσή της.
Πάνω από το 80% των επιχειρήσεων αναμένει σταθερότητα στην απασχόληση, καθώς οι αυξημένες ανάγκες παραγωγής οδήγησαν το προηγούμενο διάστημα σε κάποιες προσλήψεις, οι οποίες και εμπεδώνονται αυτήν την περίοδο.
Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες ενισχύονται τον Φεβρουάριο (στις +26 από +18 μον. το ισοζύγιο), με το 34% (από 27%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διάστημα και ένα 8-9% εκ νέου μείωσή τους. Ο δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις διαμορφώνεται στις +9 (από +7) μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια διατήρηση του κύκλου εργασιών σε ικανοποιητική τροχιά για αρκετές επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται τον Φεβρουάριο κυρίως θετικές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο βελτιώνονται (+14 από -1 μονάδες ο δείκτης), όπως και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες (+27 από +20 μονάδες ο δείκτης), με το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού να παραμένει στα ίδια επίπεδα (-2 μον.).
Ως προς τις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών, αυτές υποδηλώνουν σχετική σταθερότητα, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις +4 (από +3) μονάδες και το 83% των επιχειρήσεων να μην αναμένει και πάλι μεταβολές τους το επόμενο τρίμηνο.
Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώνεται τον Φεβρουάριο στις -5 (από -12) μονάδες, με το 1/5 (από 1/4) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 14% (από 11%) να αναφέρει το αντίθετο.
Ως προς τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό θετικό ισοζύγιο αυξάνεται ήπια (+6 από +4 μονάδες), με το 16% των επιχειρήσεων να αναφέρει εκ νέου υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 10% (από 12%) να δηλώνει το αντίθετο.
Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής διαμορφώνονται στους 4,2 (από 4,4), όταν την ίδια περίοδο πέρυσι βρισκόντουσαν χαμηλότερα και προσέγγιζαν τους 3,7 μήνες. Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού αυξάνεται ελαφρά και κινείται στο 71,6% (από 70,5%), στη δεύτερη υψηλότερη τιμή των τελευταίων εννιά ετών, μετά την παραπλήσια επίδοσή του τον περσυνό Ιούλιο. Σε μεγάλο βαθμό, οι κινήσεις των δύο αυτών μεταβλητών είναι παράλληλες.
Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται τον Φεβρουάριο κυρίως θετικές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο βελτιώνονται (+14 από -1 μονάδες ο δείκτης), όπως και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες (+27 από +20 μονάδες ο δείκτης), με το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού να παραμένει στα ίδια επίπεδα (-2 μονάδες).
Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι τάσεις των προσδοκιών είναι και πάλι ανοδικές και στις τρεις κατηγορίες. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά βελτιώνεται τον Φεβρουάριο, φθάνοντας στις 102,6 (από 97,3) μονάδες.
Η άνοδος του δείκτη προέρχεται από την άνοδο στο ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης (-1 από -11 μονάδες) και την έντονη αύξηση του δείκτη προβλέψεων για την παραγωγή (στις +31 από +17 μονάδες), αφού ο δείκτης εκτιμήσεων των αποθεμάτων κινείται ανοδικά (+11 από +4 μονάδες ο δείκτης).
Οι τάσεις στις εξαγωγικές μεταβλητές είναι ανοδικές, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση, το ισοζύγιο των +7 μονάδων του προηγούμενο μήνα περιορίζεται, φθάνοντας τις +5 μονάδες. Οι προβλέψεις για τις τιμές υποδηλώνουν άνοδό τους (στις +10 από +1 μονάδες το ισοζύγιο), με το 84% των επιχειρήσεων να αναμένει εκ νέου σταθερότητα.
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών και στα κεφαλαιουχικά αγαθά βελτιώνεται και τον Φεβρουάριο, φθάνοντας τις 109,1 (από 100,2) μονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για την παραγωγή ανέρχεται στις +20 (από +2) μονάδες, ενώ ο αρνητικός δείκτης των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αμβλύνεται και λαμβάνει θετική τιμή (στις +7 από -16 μον.).
Η τάση στο ισοζύγιο εκτιμήσεων για τα αποθέματα είναι θετική (στις -5 από -19 μον. ο δείκτης), ενώ στους δείκτες για τις εξαγωγικές προοπτικές, οι τάσεις είναι αισθητά ανοδικές. Στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της απασχόλησης όμως, το ισοζύγιο -6 μονάδων μειώνεται περαιτέρω στις -14 μονάδες, ενώ ως προς τις τιμές, ο ισοσκελισμένος δείκτης περιορίζεται στις -6 μονάδες, με το 78% (από 70%) των ερωτηθέντων να αναμένει σταθερότητα.
Ανοδικά κινείται και ο δείκτης στα ενδιάμεσα αγαθά, φθάνοντας στις 103,7 (από 100,7) μονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής διατηρείται στις +24 μονάδες, ενώ ο δείκτης εκτιμήσεων για το ύψος των αποθεμάτων χάνει 6 μονάδες και ισοσκελίζεται.
Το αρνητικό ισοζύγιο των -14 μονάδων στις εκτιμήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση κερδίζει 2 μονάδες, ενώ οι τάσεις στους εξαγωγικούς δείκτες είναι μικτές. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται χαμηλότερα, στη +1 (από +6) μονάδα, με το ισοζύγιο στις προσδοκίες για τις τιμές να κινείται πτωτικά στις +2 (από +7) μονάδες και τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων να προβλέπει εκ νέου σταθερότητα τιμών (83%).