Η GREENOVATIVE Α.Ε., 100% θυγατρική εταιρεία της Q&R, ανέλαβε τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» τριών φωτοβολταϊκών πάρκων , από τα οποία τα δύο είναι ισχύος 499,50 Kwp /έκαστο και το τρίτο 382,14 Kwp στον νομό Αττικής. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται στο ποσό των € 1.097.400 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Οι εργασίες κατασκευής στο σύνολο τους αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2021.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «ο όμιλος Q&R, δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια μέσω της θυγατρικής της εταιρείας GREENOVATIVE στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η GREENOVATIVE είναι στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην εκτέλεση σύνθετων τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων».