Η Kronos Solar EDPR, μια εταιρεία ανάπτυξης ηλιακών συστημάτων με έδρα τη Γερμανία, η οποία ανήκει κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην EDPR, ξεκίνησε την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών έργων στις Κάτω Χώρες. Πρόκειται για τα πρώτα έργα της EDP Renewables στις Κάτω Χώρες, καθώς και ένα από τα πρώτα έργα που πρόκειται να υλοποιήσει μέσω της Kronos Solar.
Και τα δύο έργα βρίσκονται στο δήμο Berkelland, στην κεντροανατολική επαρχία Gelderland, διαθέτοντας συνολική εγκατεστημένη ισχύ ύψους 20,6 MWac και περισσότερα από 46 χιλιάδες διφασικά φωτοβολταϊκά πάνελ, μια τεχνολογία που επιτρέπει την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας και από τις δύο πλευρές του πάνελ, μεγιστοποιώντας έτσι την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Τα έργα θα μπορούν να παράγουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση περίπου 9.000 νοικοκυριών το χρόνο. Χάρη στην καθαρή αυτή ενέργεια θα αποφευχθεί η εκπομπή περισσότερων από 4.000 τόνων CO₂ ετησίως στην επαρχία Gelderland, αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το ηλιακό δυναμικό της περιοχής και μεγιστοποιώντας τη μετάβασή της σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.
«Η έναρξη της κατασκευής των εν λόγω φωτοβολταϊκών σταθμών αποδεικνύει τη δέσμευση της EDPR για την ενεργειακή μετάβαση και την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε έργα σε νέες και γεωγραφικά σημαντικές περιοχές, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό μας. Μέσω της Kronos Solar EDPR,  θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε κατά τα προσεχή χρόνια την ανάπτυξη στον τομέα της ηλιακής ενέργειας», υπογράμμισε ο Duarte Bello, COO της EDP Renewables για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.
Η Kronos Solar EDPR διαθέτει μια ευέλικτη ομάδα ανάπτυξης με πολυετή τεχνογνωσία που απορρέει από ένα ιστορικό περισσότερων από 1,4 GW μέσω 80 έργων που έχουν τεθεί επιτυχώς σε λειτουργία και ένα χαρτοφυλάκιο 9,4 GW (7,5 GWac) από ηλιακά έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης στη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες  με μεγάλη δυναμική και πολύ φιλόδοξους στόχους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .
Η EDP Renewables εκτιμά ότι σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει την κατασκευή περεταίρω έργων στις Κάτω Χώρες, γεγονός που αντανακλά την αφοσίωση της εταιρείας στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η EDPR συνεχίζει να διευρύνει τις τεχνολογίες της, με τις ηλιακές εγκαταστάσεις να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς αντιπροσωπεύουν ήδη το 12% του συνολικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Στο αναθεωρημένο επιχειρηματικό της σχέδιο, η EDP Renewables δεσμεύτηκε να επενδύσει 20 δισ. ευρώ έως το 2026 για την ενίσχυση των προσθηκών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκ των οποίων το 40% θα διατεθεί σε χερσαίες τεχνολογίες στις ευρωπαϊκές χώρες. Η εταιρεία επιθυμεί επίσης να επιτύχει ένα τεχνολογικό μείγμα με την ηλιακή ενέργεια να αντιπροσωπεύει περίπου το μισό ποσοστό – 40% σε κλίμακα κοινής ωφέλειας και 10% σε κατανεμημένη ηλιακή ισχύ.