"

Η παγκόσμια εταιρεία ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, BayWa r.e., εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη έξι έργων σε πέντε χώρες έως το 2027, συνδυάζοντας τη γεωργία με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.
Τα έξι αυτά έργα αποτελούν εφαλτήρια του τομέα αυτού, καθώς είναι σημαντικά βήματα εξέλιξής του για τις αντίστοιχες αγορές. Σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους της ΕΕ, ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων και τοπικές κοινότητες, η BayWa r.e. στοχεύει να αναπτύξει την εμπορική βιωσιμότητα των Αγρο-βολταϊκών και να αποδείξει τα οφέλη τους, ως μια αποτελεσματική στρατηγική προσαρμογής στις κλιματικές συνθήκες για τις καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη.
Πρωτοπορώντας στον τομέα των Αγρο-βολταϊκών
Η BayWa r.e. αποτελεί μέλος της Baywa A.G., της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας γεωργικών ειδών στη Γερμανία, η οποία εδώ και 100 χρόνια κατανοεί τις ανάγκες του γεωργικού κλάδου και καινοτομεί δημιουργώντας εξατομικευμένες λύσεις. Η εταιρεία, επομένως, συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία στον κλάδο των ΑΠΕ με την τεχνογνωσία της BayWa A.G στον αγροτικό τομέα, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης των Αγρο-βολταϊκών για την όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση της καλλιέργειας φρούτων (fruitvoltaics), ειδικά όταν ο διαθέσιμος χώρος και το δίκτυο είναι περιορισμένα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος EU LIFE ADAPTPV, τρία από αυτά τα νέα έργα, στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ολλανδία, στοχεύουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας των έργων fruitvoltaic στην κλιματική αλλαγή, παρέχοντας έναν συνδυασμό προστασίας των καλλιεργειών και παραγωγής πράσινης ηλιακής ενέργειας, στο πλαίσιο ενός καινοτόμου μοντέλου χρηματοδότησης.
Παράλληλα, θα εξεταστούν τρόποι για την ανάπτυξη των Αγρο-βολταϊκών παράλληλα με αγροτικές καλλιέργειες για τρία ακόμη έργα στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, όπως το θερινό και χειμερινό σιτάρι ή η σόγια, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE LEAD-PV της ΕΕ. Σε μια εποχή όπου ο πληθυσμός και οι ενεργειακές απαιτήσεις αυξάνονται, χρειάζονται επειγόντως νέες γνώσεις για την αποδοτικότητα της χρήσης των εκτάσεων γης. Στο πλαίσιο του έργου EU LIFE LEAD-PV, η BayWa r.e. θέλει να αποδείξει πώς τα Αγρο-βολταϊκά μπορούν να υποστηρίξουν τους αγρότες σχετικά με την μείωση εκπομπών CO2 κατά τη χρήση γης.
Τα έργα αυτά θα προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, διευρύνοντας τα όρια του τομέα των Αγρο-βολταϊκών. Το ισπανικό έργο θα είναι το πρώτο στην Ισπανία που θα χρησιμοποιεί αμύγδαλα. Στη Γερμανία, αυτό θα είναι το πρώτο έργο που θα ερευνήσει το κομμάτι των Αγρο-βολταϊκών και τις παραδοσιακές καλλιέργειες σε τόσο μεγάλη κλίμακα.
Ο Dr. Stephan Schindele, Head of Product Management AgriPV στην BayWa r.e., σχολίασε: «Με αυτά τα έξι έργα, σε πέντε χώρες, προωθούμε καινοτόμες εφαρμογές Αγρο-βολταϊκών στην αγορά. Μόνο αν οι τομείς της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της ενέργειας συνεργαστούν χέρι-χέρι, θα επιτύχουμε με επιτυχία την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα στις γεωργικές διαδικασίες».