Προσωρινός μειοδότης στον διαγωνισμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στο Δήμο Εορδαίας στην Κοζάνη, αναδείχτηκε σύμφωνα με πληροφορίες η ΑVAX. Στο διαγωνισμό συνολικού ύψους 40 εκ. ευρώ συμμετείχαν επίσης οι τεχνικοί όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος, Ιντρακάτ και κινεζική εταιρεία.
Το έργο συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 64 MW, περιλαμβάνει την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, τη μελέτη, τα έργα πολιτικού μηχανικού και την προμήθεια και σύνδεσή του στον υφιστάμενο υποσταθμό 150 kV «Άγιος Χριστόφορος» μέσω νέου Μ/Σ 33kV/150kV.
O Φ/Β Σταθμός θα εγκατασταθεί στην απόθεση Βόρειου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Η έκταση, συνολικού εμβαδού περίπου 1.050 στρεμμάτων εντάσσεται στον «Πυρήνα» Ανάπτυξης Φ/Β Σταθμών της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης.
Στο Φ/Β Σταθμό αναμένεται να εγκατασταθούν Φ/Β πλαίσια με τεχνολογία διπλής όψεως (bifacial) για αυξημένη δυνατότητα παραγωγής. Η συγκεκριμένη τεχνολογία διασφαλίζει την πολλαπλή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας καθώς οι ακτίνες του ήλιου που προσπίπτουν στην οπίσθια πλευρά τους αξιοποιούνται.
Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο Σύστημα μέσω διασυνδετικών υπόγειων γραμμών Μ.Τ. 33kV, οι οποίες θα συνδέουν το Φ/Β Σταθμό με τον υπαίθριου τύπου Υποσταθμό 33/150kV, μέσω νέας πύλης Μετασχηματιστή. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι το έργο θα χρειαστεί 40 μήνες για να ολοκληρωθεί ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει με ίδια κεφάλαια.