Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η μοναδική ελληνική εταιρεία που περιλαμβάνεται στον πρώτο γύρο άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου μέσω του νέου Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τις «42 εξαιρετικά καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις», όπως τις χαρακτηρίζει η Ε.Ε., οι οποίες αναπτύσσουν πρωτοποριακές εφαρμογές στον τομέα της υγείας, της κυκλικής οικονομίας και της προηγμένης παραγωγής.
Ο λόγος για την Brite Solar, η οποία έχει αναπτύξει ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά στοιχεία (διαφάνεια άνω του 80%) για θερμοκηπικές εφαρμογές, τα οποία μπορούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και τα λειτουργικά έξοδα ενός θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα παραμένει αμετάβλητη η γεωργική παραγωγή του. Κι αυτό γιατί τα πάνελ εξασφαλίζουν «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια επιτρέποντας στο φως να διαπερνά, ώστε να μην επηρεάζεται η φωτοσύνθεση.
Τα ηλιακά στοιχεία νέας τεχνολογίας της Brite Solar (φωτοηλεκτροχημικά στοιχεία, τεχνολογίας dye-sensitized-solar-cells) βασισμένα σε νανοδομημένα υλικά, εκτός από το υψηλό ποσοστό διαφάνειας, έχουν επίσης αρκετά μεγάλη απόδοση (20,2%) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, ενεργοποιούνται ακόμη και με διάχυτο φως, τη στιγμή που τα φωτοβολταϊκά συμβατικής τεχνολογίας απαιτούν άμεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι το πολύ ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, καθώς τα στοιχεία τυπώνονται με την ίδια ευκολία όπως μια κοινή αφίσα. Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται σε αυτά (κατοχυρωμένος με πνευματικά δικαιώματα) είναι ημιστερεός, λύνοντας χρόνια προβλήματα αξιοπιστίας που έχει ο ανταγωνισμός, σχετικά με τον χρόνο ζωής του προϊόντος.
Η πρώτη εφαρμογή του «ηλιακού γυαλιού» της εταιρείας υλοποιήθηκε πέρυσι, σε ένα θερμοκήπιο στη Χαλκιδική της οινοποιίας Τσάνταλη. Λίγους μήνες αργότερα, ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά στοιχεία εγκαταστάθηκαν σε μία καλλιέργεια μύρτιλων στην Ολλανδία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση μετοχικού κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) στην Brite Solar αγγίζει τα 5,2 εκατ. ευρώ. Πέρα από το ύψος των κεφαλαίων, όπως και στην περίπτωση των υπόλοιπων 41 νεοφυών επιχειρήσεων, «ψήφο εμπιστοσύνης» στην καινοτομία της ελληνικής εταιρείας αποτελεί και ο συγκεκριμένος τρόπος χρηματοδότησης, ο οποίος συνίσταται στον συνδυασμό επιχορηγήσεων και ιδίων κεφαλαίων.
Άλλωστε, είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν πραγματοποιεί άμεσες επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια που συνδυάζονται με επιχορήγηση, σε νεοφυείς επιχειρήσεις με μερίδια ιδιοκτησίας που αναμένεται να κυμαίνονται από 10% έως 25%.
Με σκοπό να γεφυρωθεί «το χρηματοδοτικό κενό για τις ιδιαίτερα καινοτόμες επιχειρήσεις, θα αποδεσμεύσει πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις και θα προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να επεκταθούν στην Ευρώπη», όπως δήλωσε η Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας.

Πηγή: news247.gr