Αίτηση για χορήγηση άδειας ΦΟΣΕ με ισχύ 200 μεγαβάτ υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Ιταλική εταιρεία Enel.
Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι:
“Η εταιρεία με την επωνυμία «Enel Global Trading S.p.A.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Viale Regina Margherita, 125, Ρώμη υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-299930/31.03.2021 αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας”.