Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε (τελικά) υπέρ της χρηματοδότησης για ορισμένα έργα φυσικού αερίου, τα οποία θα λάβουν υποστήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας σκληρές συνομιλίες με την Επιτροπή της Ε.Ε. και τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν ήδη συμφωνήσει να αποκλείσουν το καύσιμο.
Η Ε.Ε. μέσω της πράσινης χρηματοδότησης σκοπεύει να βοηθήσει τις περιοχές που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα να στραφούν σε καθαρότερες βιομηχανίες.
Η οικονομική στήριξη στοχεύει να ωθήσει τις χώρες της Ε.Ε. να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Όμως, οι παράγοντες που θα κρίνουν ποιος θα πάρει τα χρήματα πρέπει να οριστικοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις.
Το κοινοβούλιο θα εγκρίνει επισήμως την απόφασή του του με μια άλλη ψηφοφορία την Τετάρτη μετά από την ψηφοφορία για την υποστήριξη μιας τροπολογίας που θα επιτρέπει σε ορισμένα έργα φυσικού αερίου να λαμβάνουν τα χρήματα.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της Επιτροπής και των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες πρέπει να εγκρίνουν τους τελικούς κανόνες για το Ταμείο, και έχουν ήδη πει ότι πρέπει να είναι εκτός ορίων για όλα τα ορυκτά καύσιμα.
Το φυσικό αέριο εκπέμπει περίπου 50% λιγότερο CO₂ από τον άνθρακα όταν καίγεται σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, αλλά σχετίζεται επίσης με διαρροές μεθανίου, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.

Πηγές: Reuters, insider.gr