259,09 μεγαβάτ έργων ΑΠΕ, μοιράστηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας της Αργεντινής, μέσω του τρίτου διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.
Από το σύνολο αυτών, τρία έργα με 96,75 μεγαβάτ ήταν φωτοβολταϊκά με ελάχιστη τιμή 54,22 δολάρια ανά μεγαβατώρα, δέκα ήταν αιολικά, δύο βιομάζας, έξι βιοαερίου, ένα επεξεργασίας απορριμμάτων και έξι μικρά υδροηλεκτρικά. Το συνολικό ποσό των πράσινων επενδύσεων υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 368 εκατ. δολάρια.