Στη καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου, όπου για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ψηφιακά την Τρίτη, η Enel περιέγραψε στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης το όραμα της για την επόμενη δεκαετία.
Ο Όμιλος, που θέτει στον πυρήνα της στρατηγικής του την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 190 δισεκατομμυριών ευρώ την περίοδο 2021-2030, ενισχύοντας την απανθρακοποίηση, τον εξηλεκτρισμό στην κατανάλωση και τις πλατφόρμες για τη δημιουργία βιώσιμης κοινής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και την κερδοφορία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η ηγετική θέση του Ομίλου Enel στον ενεργειακό κλάδο και το ταξίδι της προς μια πλήρως ψηφιακή εταιρεία επιτρέπουν την εφαρμογή δύο επιχειρηματικών μοντέλων: το παραδοσιακό, που ονομάζεται «Ownership», όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι μια ενίσχυση της επιχείρησης που υποστηρίζει την κερδοφορία των επενδύσεων και το «Stewardship» μοντέλο, το οποίο θα παρέχει μέσω πλατφορμών σημαντικές υπηρεσίες, προϊόντα ή γνώση (know-how) προσελκύοντας επενδύσεις τρίτων σε συνεργασία με την Enel για την μεγιστοποίηση από κοινού της δημιουργίας αξίας.
Συνολικά, ο Όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει άμεσα περίπου 160 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του επιχειρηματικού μοντέλου Ownership και περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του επιχειρηματικού μοντέλου Stewardship, ενώ καταλύει περαιτέρω περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ από τρίτους.
Σχετικά με την επένδυση που σχεδιάζεται σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο Ownership, σχεδόν οι μισοί πόροι, συνολικού ύψους περίπου 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα διοχετευτούν στην Παγκόσμια Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Τα χρήματα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε περίπου 120 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030, 2,7 φορές υψηλότερα από τα περίπου 45 GW που είναι εγκατεστημένα αυτήν τη στιγμή. Αυτό θα επιτευχθεί αξιοποιώντας μία σειρά έργων υπό ανάπτυξη άνω των 140 GW, παράλληλα με την εφαρμογή μιας παγκόσμιας πλατφόρμας με το μοντέλο ανάπτυξης έργων (Business Development), σχεδιασμού και κατασκευής (Engineering and Construction), λειτουργίας και συντήρησης (Operation and Maintenancel).

Επίσης, το υπόλοιπο 46% αναμένεται να αναπτυχθεί σε Υποδομές και Δίκτυα, για την αντιμετωπίση βελτιώσεων ποιότητας και ανθεκτικότητας, νέες συνδέσεις και ψηφιοποίηση υποδομής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το 2030 το Group (“RAB”) να έχει μία Εκτιμώμενη Περιουσιακή περίπου 70 δισεκατομμυρίων ευρώ και πάνω από 90 εκατομμύρια, 100% ψηφιακούς, τελικούς χρήστες μέσω έξυπνων μετρητών.
Όσον αφορά την επένδυση βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου Stewardship, ο Όμιλος αναμένεται να επενδύσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ καταλύει περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ από τρίτα μέρη, επιτρέποντας ένα συνολικό ποσό επενδύσεων περίπου 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, που σχετίζονται κυρίως με Ανανεώσιμες πηγές, παράλληλα με τις οπτικές ίνες, την ηλεκτροκίνηση και την ευελιξία. Έτσι, ο Όμιλος θα επιτύχει μείωση κατά 80% των άμεσων εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 σε σχέση με το 2017 (πρωτοβουλία «Science-Based Targets», πιστοποιημένη με SBTi) και θα συμβάλλει στη δημιουργία πάνω από 240 δισεκατομμύρια ευρώ Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στις χώρες παρουσίας της Enel μέσω τοπικών επενδύσεων σε παραγωγή και ηλέκτριση. Τέλος, σημειώνεται πως περισσότερο από το 90% των παγιωμένων επενδύσεων της Enel θα είναι σύμφωνες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ SDGs»).
Ο Francesco Starace, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Enel είπε: «Με αυτό το νέο Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζουμε μια κατεύθυνση για τα επόμενα 10 χρόνια, κινητοποιώντας 190 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για να επιτύχουμε τους στόχους μας σε μια δεκαετία γεμάτη ευκαιρίες. Για να πραγματοποιήσουμε αυτό το όραμα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη σαφή ηγεσία μας στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε τρία βασικά στοιχεία, όλα με γνώμονα ένα καινοτόμο μοντέλο που βασίζεται σε πλατφόρμες. Πρώτον, ως «Super Major» στον τομέα των Aνανεώσιμων Πηγών, λειτουργούμε τον μεγαλύτερο στόλο ιδιωτικής παραγωγής ενέργειας στον κόσμο. Επιπλέον, έχουμε ένα ασύγκριτο παγκόσμιο σύστημα δικτύου, όπου το μοντέλο λειτουργίας πλατφόρμας βελτιώνει την ποιότητα, την ανθεκτικότητα, την αποδοτικότητα και την ευελιξία. Τέλος, βασιζόμαστε στη μεγαλύτερη πελατειακή βάση παγκοσμίως στην οποία, μέσω των επιχειρηματικών μας πλατφορμών, παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες προσφορές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, θα ενισχύσουμε τη δημιουργία βιώσιμης κοινής αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους, η οποία ενσωματώνεται επίσης σε μια ελκυστική ανταμοιβή για τους μετόχους μας».