Μείωση 4,5% κατέγραψε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
  1. Από τη μείωση:
Κατά 5% του δείκτη ορυχείων – λατομείων.
Κατά 20% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
  1. Από την αύξηση:
Κατά 0,3% του δείκτη μεταποίησης. Η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση στην παραγωγή στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό (14,4%), στην παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (13,7%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (43,1%), στην κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (20,3%), και στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (15,9%).
Κατά 0,6% του δείκτη παροχής νερού.
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2019 παρουσίασε μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη το 2018. Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,6% τον Δεκέμβριο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019.