Μείωση 8,5% κατέγραψαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.747 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), έναντι 22.682 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2023.
Αύξηση 28,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων  εξωτερικού) τον Μάρτιο του 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2024 ανέρχονται σε 13.285 έναντι 14.408 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας  μείωση 7,8%. Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Μάρτιο του 2024, ανήλθε σε 5.162 έναντι 5.839 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση 11,6%.
Αύξηση 44,0% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Μάρτιο του 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.
Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2024 ανέρχονται σε 4.877 έναντι 5.520 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση 11,6%.  
Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου  2024 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 63.492 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα  εξωτερικού) έναντι 61.044 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 4,0%. Αύξηση 21,5%  είχε  παρουσιάσει το  τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024 ανέρχονται σε 39.371 έναντι 36.870  που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 6,8%.    
Η κυκλοφορία καινούργιων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, ανήλθε  σε 14.487 έναντι 13.071 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους  2023,  παρουσιάζοντας αύξηση  10,8%.  Αύξηση 31,3% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022 .
Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου  – Μαρτίου 2024 ανέρχονται σε 13.575 έναντι 12.250 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 10,8%.