Αύξηση κατά 7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020 είχε καταγράψει αύξηση 8,1%. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,1%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, παρουσίασε αύξηση 0,9%.
Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ειδών ένδυσης σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Ιούλιο 2022 σε σχέση με τον Ιούνιο 2022. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουλίου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουλίου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο λοιπών ορυχείων και λατομείων .
Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 7,0% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
  1. Από την αύξηση:
⇒ Κατά 11,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
⇒ Κατά 6,5% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό.
  1. Από τη μείωση:
⇒ Κατά 0,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.
⇒ Κατά 10,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στον κλάδο λοιπών ορυχείων και λατομείων.