"

Υψηλότερα κατά 28,1% διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο, σε σχέση με την αύξηση του 21,2% που κατέγραψε στη σύγκριση του 2021 με το 2020.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 30,1% έναντι αύξησης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.