Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του ανέθεσε στην Telmaco την αντικατάσταση των παλαιών Μιμικών Διαγραμμάτων με νέα σύγχρονα Video Walls της Barco σε τρία Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η Telmaco, σκοπός είναι η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση, λειτουργία και έλεγχος του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, το συνολικό αντικείμενο του έργου αφορά τα παρακάτω:
 1. Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ), του Νοτίου Περιφερειακού Κέντρου Ενέργειας (ΝΠΚΕΕ) στον Άγιο Στέφανο Αττικής και του Βορείου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΒΠΚΕΕ) στην Πτολεμαΐδα.
 2. Αποξήλωση των υπαρχόντων παλαιάς τεχνολογίας Μιμικών Διαγραμμάτων (Mosaic Walls).
 3. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία τριών (3) Video Walls τεχνολογίας DLP και LED, Barco OVL 815, έκαστο διαστάσεων 12,8 μ. x 3,6 μ. και καμπύλης 5ο.
 4. Η απεικόνιση πραγματοποιείται σε κάθε κέντρο μέσω δύο (2) Barco Video Wall Controller και λογισμικό διαχείρισης, κύριο και εφεδρικό με δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής σε περίπτωση βλάβης.
 5. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων απεικόνισης, που απαρτίζονται από δύο (2×1) οθόνες 86 ιντσών τεχνολογίας LCD.
 6. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων γραφείων θέσεων εργασίας (κονσόλες) στις αίθουσες των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας καθώς και την αποξήλωση-απόσυρση του παλαιότερου εξοπλισμού.
 7. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου συστήματος φωτισμού στις αίθουσες των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας.
 8. Δημιουργία κατάλληλου χώρου περίκλεισης των Wall Displays εντός των αιθουσών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας.
 9. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κλιματιστικών μονάδων στον περίκλειστο χώρο στην πίσω πλευρά των Wall Displays για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους
 10. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ.
 11. Παροχή συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και τεχνικής υποστήριξης του συνόλου του έργου για εξήντα (60) μήνες με την Οριστική Παραλαβή του.