Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δύο αιολικούς σταθμούς ισχύος 18 MW και 57.6 MW στην εταιρεία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS AE», χορήγησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Ο πρώτος αιολικός σταθμός βρίσκεται στη θέση «Κορφούλα», της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και ο δεύτερος στη θέση «Πετροκορυφή», των Δημοτικών Ενοτήτων Λεβαδέων και Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.