Ασαλίμ, είναι το όνομα, του μεγαλύτερου ηλιακού πάρκου που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Ισραήλ.
Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, το πάρκο έχει ήδη ξεκινήσει την λειτουργία του, παράγοντας ενέργεια, που θα καλύπτει τις ανάγκες 70.000 νοικοκυριών, ενώ θα βοηθήσει στην επίτευξη των εθνικών στόχων στις ΑΠΕ.
Η εγκατεστημένη ισχύς του πάρκου υπολογίζεται στα 121 MW και βασικό στοιχείο του είναι ότι εκμεταλλεύεται την ηλιοθερμία για την παραγωγή ηλεκτρισμού.