Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον East Med παρουσίασε κατά τη χθεσινή ομιλία του, στο Athens Energy Forum, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, κ. Δημήτρης Τζώρτζης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Τζώρτζης, τον προηγούμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατ. ευρώ για τον αγωγό East Med, ποσό που επαρκεί για την κάλυψη περίπου του 50% του κόστους των τεχνικών μελετών της φάσης FEED και της Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας (DMS – Detailed Marine Survey), ώστε το έργο να περάσει στο στάδιο της τελικής ωριμότητας, δηλαδή στο επίπεδο λήψης της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης.
Ας δούμε παρακάτω ορισμένα αποσπάσματα της ομιλίας του:

“Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί κύρια προοπτική ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων Ταμάρ, Λεβιάθαν, Αφροδίτη και Ζορ, πρόσφατα ανακοινώθηκαν πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα και για το κοίτασμα Καλυψώ στην Κύπρο.
Σημαντικές ποσότητες αερίου της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορέσουν να διατεθούν στην τοπική ενεργειακή αγορά, στην οποία η ζήτηση αυξάνεται. Ωστόσο, υπάρχουν ποσότητες που μπορούν να διατεθούν προς εξαγωγή και οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές.
Τα ακριβή στοιχεία για την παραγωγή θα εξαρτηθούν από τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν ή θα προγραμματιστούν στο προσεχές διάστημα. Οι ειδικοί αναφέρουν διαθεσιμότητα μεταξύ 17 και 20 ΔΚΜΕ (δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως – bcma) μέχρι το 2020 και μεταξύ 25 και 30 ΔΚΜΕ, τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Ο αγωγός EastMed συνδέει τις προαναφερθείσες νέες πηγές μέσω της Κύπρου, της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από εκεί, η περαιτέρω μεταφορά φυσικού αερίου εξασφαλίζεται από την προβλεπόμενη σύνδεση με τον υποθαλάσσιο αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Πρόκειται για έναν αγωγό (EastMed) συνολικού μήκους 1.900 χλμ., που αποτελείται από 4 τμήματα, χερσαία και υποθαλάσσια και η αρχική του δυναμικότητα ανέρχεται στα 10 ΔΚΜΕ.
Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» και με τη συμβολή μελετητών εγνωσμένου κύρους, ολοκληρώθηκαν οι προ της Μελέτης Εφαρμογής μελέτες (pre- Front End Engineering Design studies), οι οποίες αναδεικνύουν ότι το Έργο είναι τεχνικά εφικτό, οικονομικά βιώσιμο και εμπορικά ανταγωνιστικό.
Τον Ιανουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η Αναγνωριστική Υποθαλάσσια Έρευνα (RMS – Reconnaissance Marine Survey) τα ευρήματα της οποίας επιβεβαίωσαν την υποθαλάσσια όδευση του αγωγού και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, επαρκούν για την έναρξη της διεξαγωγής των μελετών FEED (Front End Engineering Design).
Η χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατ. ευρώ της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αγωγό East Med επαρκεί για την κάλυψη περίπου του 50% του κόστους των τεχνικών μελετών της φάσης FEED και της Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας (DMS – Detailed Marine Survey), ώστε το Έργο να περάσει στο στάδιο της τελικής ωριμότητας, δηλαδή στο επίπεδο λήψης της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID – Final Investment Decision)”.
Σύμφωνα με τον κ. Τζώρτζη εντός του Μαρτίου αναμένεται η υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας του έργου από το πρόγραμμα CEF (Connecting Europe Facility), ενώ σύντομα θα γίνει η εξειδίκευση των συνεργασιών με τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Τζώρτζης τόνισε ότι ο αγωγός EastMed θα μπορέσει να προωθήσει σημαντικές ποσότητες αερίου της Ανατολικής Μεσογείου τόσο στην τοπική ενεργειακή αγορά, όπου η ζήτηση αυξάνεται, όσο και προς εξαγωγή. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ολοκλήρωση του αγωγού East Med είναι εφικτή και διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης.