Η EDPR ξεκίνησε την λειτουργία των αιολικών πάρκων Monte Mattina ισχύος 25 MW και SantAlessandro ισχύος 45 MW στην Ιταλία. Τα έργα θα συμβάλουν στην μείωση περίπου 86.000 τόνων σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ετησίως και θα προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια για περισσότερα από 58,000 σπίτια.
Το Monte Mattina, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Καμπανίας, αποτελείται από 7 ανεμογεννήτριες ισχύος 3.6 MW η κάθε μία, ενώ το άλλο πάρκο βρίσκεται στην περιοχή Basillicata και περιλαμβάνει 13 ανεμογεννήτριες ισχύος 3.45 MW.
Ο διευθύνων σύμβουλος της EDP Renewables Miguel dAndrade ανέφερε σχετικά, «Η έναρξη λειτουργίας των δύο αιολικών πάρκων επανεπιβεβαιώνει την δέσμευσή μας στην ιταλική αγορά και συμβάλει στην περαιτέρω σταθεροποίηση του χαρτοφυλακίου μας στη χώρα».
Τέλος,  το συνολικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στη γειτονική χώρα ανέρχεται σε 385 MW, όταν περίπου 100 MW έχουν συνδεθεί στο δίκτυο κατά την τρέχουσα χρονιά.