"

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Interconnector GreeceBulgaria (IGB), ICGB A.D., σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του IGB, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων αυτού.
  1. IGB Network Code
  2. IGB Tariff Code
  3. Gas Transportation Agreement (Exempted Network Users)
  4. Gas Transportation Agreement (Non-Exempted Network Users)
  5. Amendment to the Gas Transportation Agreement (Exempted Network Users)
  6. Virtual Trading Point Usage Agreement
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως.
Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.