Προκηρύχθηκε, από τον ΔΕΣΦΑ, η διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση του Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία, ενός αρκετά σημαντικού έργου για την αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου που διοχετεύεται στο δίκτυο της χώρας μέσω των διεθνών διασυνδέσεων.
Ο ανάδοχος θα υπογράψει με τον ΔΕΣΦΑ σύμβαση έργου (EPC) για τον λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή για την αναβάθμιση του Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία, καθώς και σύμβαση πενταετούς συντήρησης και συμβουλευτικών Υυπηρεσιών (Long Term Maintenance and Advisory Agreement – LTSA).
Η διάρκεια της κύριας σύμβασης είναι 27 μήνες, ενώ για το LTSA, είναι 60 μήνες από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής της σύμβασης EPC. Παράλληλα, η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 16,5 εκατ. ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατεβάστε την επίσημη προκήρυξη από εδώ